StartCam - instalacja programu węzła klastra.

W katalogu instalacyjnym powinny znajdować się dwa zbiory:

- StartCamSetup.msi
- setup.exe

Należy uruchomić setup.exe. Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany Microsoft .NET Framework, zostanie w tym momencie pobrany z Internetu i zainstalowany.
StartCam powinien być zainstalowany w domyślnym katalogu.

Jeżeli z jakiś powodów musisz zmienić katalog, po zakończeniu należy uruchomić z katalogu instalacji wszystkie programy z rozszerzeniem .exe, z wyjątkiem SelCamNetStartCam.exe.
Pojawi się komunikat "Brak licencji". Kliknij "OK". Program (moduł kamery) w tym momencie zarejestruje się w systemie.

Po instalacji należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje dla Microsoft .NET Framework.
Jeżeli są, trzeba je zainstalować.

Wszystkie programy wykonywalne (*.exe) z katalogu SelCamNet powinny być odblokowane na Firewall'u jeszcze przed pierwszym uruchomieniem programu. Najlepiej dodać je wcześniej do listy wyjątków.

Jeżeli Firewall zablokuje komunikację pomiędzy Panelem i modułami kamer przy pierwszym uruchomieniu, konieczne będzie przeładowanie komputera.

Program jest gotowy do instalacji kamer.

Po zainstalowaniu pierwszej kamery pojawi się katalog - Moje Dokumenty\SelCamNetData\Kamery - domyślny katalog rejestracji obrazu z kamer. W trakcie instalacji kamery możesz go zmienić na inny. Katalog rejestracji powinien być udostępniony w sieci lokalnej (może być na koncie "Gość") z dostępem tylko do odczytu.
Umożliwi to programowi klienta dostęp do szybkiego przeglądania zapisów przez sieć.

Katalogi rejestracji oraz zbiory *.blk i *.i powinny być wyłączone ze sprawdzania przez programy antywirusowe.
Dotyczy to automatycznego skanowania systemu i kontroli on-line zapisywanych i czytanych plików.
Pliki *.blk zawierają zapisany obraz z kamer, *.i to zbiory indeksowe plików *.blk.
Zwiększy to wydajność programu i zapobiegnie problemom z blokowaniem dostępu do zbiorów.
Można oczywiście włączyć skanowanie "z ręki" i wypadku problemów przeładować komputer.
Powinno to być robione przez operatora, nie automatycznie.

Komputer powinien być aktualizowany, ale zalecane jest automatyczne pobieranie aktualizacji i instalacja ręczna przez operatora.

Na komputerze węzła klastra można również zainstalować program klienta. Będzie można korzystać z przeglądania synchronicznego z wielu kamer i archiwizacji zapisów na tym stanowisku.