Program klienta - Przeglądarka - opis.

Jest to program wielofunkcyjny, może być instalowany na komputerze w sieci lokalnej lub na komputerze zdalnym do pracy przez Internet.

Podstawowe funkcje programu:

- przeglądanie rejestracji (w sieci lokalnej bardzo szybkie) z dowolnej kamery
- przeglądanie synchroniczne zapisów z dowolnie wybranych kamer
- archiwizacja zapisów z dowolnych kamer na lokalnym komputerze (komputerze klienta)
- przeglądanie archiwum
- wydruk zdjęcia
- kopiowanie do windowsowego schowka
- monitoring na żywo (on-line) kamer systemu monitoringu

Monitoring na żywo może pracować w 4-ech trybach:

- broadcast
- unicast
- obraz z serwera WWW
- połączenie TCP

Obrazek