Przeglądarka SelCamNet - instalacja programu klienta.

W katalogu instalacyjnym powinny znajdować się dwa zbiory:

- PrzegladarkaNetSetup.msi
- setup.exe

Należy uruchomić setup.exe. Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany Microsoft .NET Framework, zostanie w tym momencie pobrany z Internetu i zainstalowany.

Po instalacji należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje dla Microsoft .NET Framework.
Jeżeli są, trzeba je zainstalować.

Wszystkie programy wykonywalne (*.exe) z katalogu SelCamNet powinny być odblokowane na Firewall'u jeszcze przed pierwszym uruchomieniem programu. Najlepiej dodać je wcześniej do listy wyjątków.

Program jest gotowy do instalacji kamer.

Katalog Moje Dokumenty\SelCamNetData\Archiwum oraz zbiory *.blk i *.i powinny być wyłączone ze sprawdzania przez programy antywirusowe.
Dotyczy to automatycznego skanowania systemu i kontroli on-line zapisywanych i czytanych plików.
Pliki *.blk zawierają zapisany obraz z kamer, *.i to zbiory indeksowe plików *.blk.
Zwiększy to wydajność programu i zapobiegnie problemom z blokowaniem dostępu do zbiorów.
Można oczywiście włączyć skanowanie "z ręki" i wypadku problemów przeładować komputer.
Powinno to być robione przez operatora, nie automatycznie.