SelCamNet Proxy - opis.

Serwer pośredniczący w dostępie do monitoringu.

SelCamNet posiada wbudowany serwer WWW. Często jednak administratorzy sieci nie umożliwiają przekierowania portu na komputer klienta, co jest warunkiem do widoczności serwera z Internetu. Wtedy należy skorzystać z SelCamNet Proxy. Można podłączyć się do publicznego serwera w domenie proxy.selcamnet.pl lub zainstalować własny serwer SelCamNet Proxy.

Jak to działa?

Program monitoringu SelCamNet pobiera z sieci parametry publicznego serwera Proxy lub używa ustawień użytkownika.
Następnie zestawia połączenie z tym serwerem i czeka na polecenia.
Klient łączy się z tym samym serwerem, ale na innym porcie (port klienta).
Wszystkie polecenia kierowane na Proxy z przeglądarki klienta są niezwłocznie przekazywane do programu SelCamNet.

Publiczny SelCamNet Proxy jest uruchomiony dla celów testowych. Można przed zakupem oprogramowania sprawdzić jego funkcjonalność w danej sieci.  Warunkiem bezpłatnego korzystania z serwera w domenie proxy.selcamnet.pl jest udostępnienie przynajmniej jednej kamery bez logowania.

Testowy SelCamNet Proxy jest dostępny pod adresem http://proxy.selcamnet.pl .

W pakiecie oprogramowania SelCamNet znajduje się oprogramowanie Proxy do obsługi jednego systemu monitoringu.

Instalatorzy zainteresowani postawieniem własnego Proxy, obsługującego większą liczbę systemów monitoringu mogą zakupić odpowiednią wersję programu.