SelCamNet Proxy - instalacja programu.

Instalacja dotyczy własnego Proxy. Jeżeli chcesz używać publicznego w domenie proxy.selcamnet.pl, nie musisz nic instalować.

W katalogu instalacyjnym powinny znajdować się dwa zbiory:

- SelCamNetProxySetup.msi
- setup.exe

Należy uruchomić setup.exe. Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany Microsoft .NET Framework, zostanie w tym momencie pobrany z Internetu i zainstalowany.

Po instalacji należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje dla Microsoft .NET Framework.
Jeżeli są, trzeba je zainstalować.

Wszystkie programy wykonywalne (*.exe) z katalogu SelCamNet powinny być odblokowane na Firewall'u jeszcze przed pierwszym uruchomieniem programu. Najlepiej dodać je wcześniej do listy wyjątków.

Program jest gotowy do konfiguracji.