Oprogramowanie monitoringu przemysłowego Selcamnet - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.1. Zainstalowałem wersję DEMO. Jak wprowadzić do programu własną kamerę IP?

Parametry własnej kamery wprowadzamy w oknie kamery.
Najprościej, kliknij prawym przyciskiem myszy w okno kamery, wybierz pierwszą pozycję z menu kontekstowego. Przejdź do zakładki "Konfiguracja kamery IP".
Wypełnij prawidłowo pola konfiguracji (IP, port - domyślnie 80, login, hasło i link do obrazu).
Następnie przycisk "Test" i jeżeli pojawi się obraz "Zapisz".
Jeżeli nie znasz linku, naciśnij "Szukaj" i poczekaj kilka minut na efekt. Jeżeli pojawi się obraz, zapisz ustawienia.
Jeśli nie uda się uzyskać obrazu, napisz lub zadzwoń, postaramy się rozwiązać problem.


2. Jakie są ograniczenia wersji DEMO programu Selcamnet?

Wersja DEMO obsługuje maksymalnie cztery kamery IP.
Dodatkowo, przy każdym uruchomieniu wymaga wpisania otrzymanego podczas instalacji kodu dostępu do serwera aktywacji.
Obraz na podglądzie przeglądarką internetową jest oznaczony odpowiednią informacją.
Przy zakupie wersji komercyjnej otrzymasz jeszcze Przeglądarkę Selcamnet (do podglądu online, przeglądania zapisów w sieci lokalnej i archiwizacji), oprogramowanie Selcamnet Proxy, oprogramowanie klastra i program kliencki na telefon komórkowy.


3. Program uruchamia się bardzo długo. Wyświetla się komunikat "Brak komunikacji z oknami kamer...". Dlaczego?

Panel Selcamnet i okna kamer to oddzielne moduły exe komunikujące się protokołem UDP. Jeżeli moduły nie zostały odblokowane na Firewall-u, komunikacja nie jest możliwa. Panel nie dostaje z okien kamer potwierdzenia rozruchu. Stąd długi okres rozruchu i komunikat.


4. Po instalacji wersji DEMO okna kamer nie mieszczą się na ekranie. Jak to poprawić?

Wersja DEMO instaluje okna dla domyślnej rozdzielczości ekranu.
Naciśnij myszką przycisk z symbolem kratki ("Ułóż okna") w Panelu Selcamnet. Trzymając klawisz SHIFT podczas kliknięcia ułożysz okna na prawej krawędzi ekranu. Jeżeli chcesz zapamiętać to ułożenie jako domyślne, zamknij teraz program (prawy przycisk myszy w ikonę w tray-u). Po ponownym uruchomieniu okna kamer będą na prawidłowych miejscach.


5. Zauważyłem, że w Selcamnet zapis dobowy jest w jednym pliku z rozszerzeniem blk. Inne systemy monitoringu i popularne rejestratory tworzą wiele plików, powoduje to utrudniony dostęp. Z czego to wynika?

Sposób rejestracji Selcamnet jest jego wielkim atutem, docenianym przez wymagających użytkowników.
Zapis do pliku dobowego blk jest wykonywany z redukcją klatek. Każda klatka jest analizowana i przypadku braku istotnych zmian w obrazie jest usuwana. Dodatkowo, tworzony jest drugi plik z indeksem.
Co to daje? Oszczędność miejsca na dysku bez utraty jakości zapisu, bardzo szybki dostęp do dowolnego momentu rejestracji z konkretnego dnia, szybkie przeglądanie zapisu z całej doby, możliwość przeglądania synchronicznego z wielu kamer jednocześnie.
Ten sposób rejestracji zapobiega również możliwości manipulacji nagranym materiałem. W pełni zastępuje cyfrowy znak wodny.


6. Jak wydrukować na lokalnej drukarce lub skopiować na dowolny nośnik klatkę z zapisu monitoringu?

Prawym przyciskiem myszy kliknij w okno kamery. Następnie wybierz "Przeglądanie zapisów" i zaznacz "Zablokuj monitoring on-line". Wybierz żądaną klatkę z listy po lewej stronie. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy w okno kamery i wybierz "Drukuj zdjęcie" lub "Zapisz klatkę". Jeżeli nie zablokujesz monitoringu on-line, możesz wydrukować lub zapisać bieżącą klatkę z podglądu na żywo.


7. Czy oprogramowanie Selcamnet można uruchomić na wirtualnym systemie Windows?

Tak. Istnieje wiele instalacji Selcamnet na wirtualnych systemach Windows.


8. W miejscu instalacji monitoringu mam dostęp do Internetu z zablokowanymi portami wejściowymi z zewnątrz (modem GPRS/UMTS/HSDPA). Czy będę miał dostęp z innej lokalizacji do podglądu kamer?

Tak. Można skorzystać z publicznego serwera Selcamnet Proxy lub zainstalować własny (oczywiście w innej lokalizacji).


9. Czy przy połączeniu przez Selcamnet Proxy działa również podgląd na telefonie komórkowym i zdalny pulpit?

Tak. Dedykowany program do podglądu na telefonie komórkowym potrafi łączyć się przez Selcamnet Proxy. Również wbudowany zdalny pulpit obsługuje to połączenie.


10. Ile programów klienckich mogę zainstalować w sieci lokalnej? Jaki ma to wpływ na obciążenie sieci?

Nie ma żadnych ograniczeń, dowolną ilość. Obciążenie sieci zawsze będzie takie, jak przy jednym programie klienckim. System korzysta z protokołu UDP Broadcast. Oznacza to, że jeden wysyłany strumień odbiera w sieci lokalnej dowolna ilość komputerów z programem klienckim (Przeglądarka Selcamnet).


11. Mam w komputerze cztery dyski twarde. Czy mogę tak skonfigurować system, aby wykorzystać wszystkie dyski do zapisu obrazu?

Tak. Każdej kamerze do rejestracji można przydzielić dowolny katalog na dowolnym dysku. Jednocześnie można podać, ile każdy zapis może zająć miejsca na dysku. Po przekroczeniu tej wartości najstarsze pliki będą kasowane.


12. Ile monitorów jednocześnie obsługuje Selcamnet?

Tyle, ile uda się zainstalować w systemie Windows. Położenie okien kamer jest zapamiętywane i po ponownym rozruchu programu okna są uruchamiane na przypisanych monitorach.


13. Czy Selcamnet współpracuje z serwisami DDNS?

Tak, ma wbudowaną obsługę DynDNS i No-IP.


14. Czy kamera IP może wysyłać obraz do programu Selcamnet protokołem FTP?

Tak. Okno kamery programu Selcamnet ma wbudowany serwer FTP. Czyli kamera wysyła regularnie lub z detekcji ruchu klatki w formacie jpg na serwer FTP, Selcamnet przechwytuje te klatki i rejestruje tak jak przy normalnym połączeniu z kamerą IP.


15. Czy istnieje możliwość regularnego wysyłania klatek z kamer w formacie jpg na serwer WWW lub FTP?

Tak. Okno kamery Selcamnet ma wbudowanego klienta FTP. Umożliwia on wysyłanie w ustalonym interwale czasowym klatek obrazu z kamery w formacie jpg.


16. Na czym polega współpraca Selcamnet z systemami Rejestracji Czasu Pracy (RCP) i Kontroli Dostępu (KD)?)

W momencie przyłożenia karty zbliżeniowej RFID do czytnika, Selcamnet udostępnia synchronizowane czasowo zdjęcie z kamery skierowanej na chroniony obiekt. Zdjęcie to jest zapisywane do bazy danych systemu RCP lub KD. Odpowiednie oprogramowanie RCP lub KD pozwala na weryfikację osób korzystających z karty przez porównanie wzorcowego zdjęcia właściciela karty z zarejestrowanym przez kamerę. Czyli koniec z pożyczaniem karty zbliżeniowej i oszukiwaniem pracodawcy.
Obecnie Selcamnet obsługuje połączenia z systemami RCP i KD firmy Selkod (www.selkod.com.pl).


17. Jak zarchiwizować wybrane zdarzenia z monitoringu na lokalnym lub dowolnym komputerze w sieci?

Funkcję archiwizacji ma Przeglądarka Selcamnet. Znajdziesz ją na CD wersji komercyjnej. Archiwizacja jest banalnie prosta. Wystarczy podczas przeglądania zapisanego materiału wcisnąć przycisk REC (record - nagrywanie). Można to zrobić na komputerze z zainstalowanym programem Selcamnet, również na dowolnym komputerze w lokalnej sieci. Oczywiście wcześniej należy zainstalować i skonfigurować Przeglądarkę Selcamnet.


18. Jak skopiować wybrane zdarzenia z monitoringu dla policji, tak aby nie było problemów z przeglądaniem?

Przeczytaj odpowiedź na pytanie nr 17.
Dla policji możesz użyć fromatu zdjęć jpg. Wystarczy wcześniej w MENU - Przeglądarka zaznaczyć "Format zapisu archiwum - jpg". Po zarchiwizowaniu możesz wybrane zdjęcia przekopiować na dowolny nośnik.


19. Jakie karty DVR obsługuje Selcamnet?

Obsługa kart DVR została usunięta z oprogramowania.


20. Gdzie znajdę listę obsługiwanych kamer IP?

W katalogu instalacyjnym "Program Files\Selcamnet", również wersji demo, znajduje się plik "modeleIP.txt". Jest tam lista linków do kamer z nazwami producentów. To, że danej kamery (marki, producenta) nie ma na liście, nie oznacza, że nie jest obsługiwana. Na rynku jest wiele kamer, które są klonami innych producentów lub są te same kamery sprzedawane pod różną marką. Jeżeli kamery nie ma na liście linków, należy użyć przycisku "Szukaj". Jeżeli nie uzyskasz obrazu, napisz lub zadzwoń, postaramy się wprowadzić kamerę do systemu. Szacunkowo Selcamnet obsługuje około 95% kamer IP dostępnych na rynku. Cały czas wprowadzane są nowe.


21. Czy popularny rejestrator BCS może współpracować z programem SelCamNet jako wideo serwer?

Tak, i będzie to najtańszy wideo serwer na rynku. Jest to rozwiązanie umożliwiające przechodzenie na nowoczesne systemy IP bez konieczności wymiany już istniejącego monitoringu opartego na kamerach analogowych i popularnych, tanich rejestratorach BSC, DVS itp. W podstawowej konfiguracji rejestrator może pracować bez dysku twardego. Obraz z kamer będzie zapisywany przez oprogramowanie SelCamNet na dysku komputera. 

Created with Mobirise theme