SelCamNet - instalacja programu. 


W katalogu instalacyjnym powinny znajdować się dwa zbiory:

- SelCamNetSetup.msi
- setup.exe

Należy uruchomić setup.exe. Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany Microsoft .NET Framework, zostanie w tym momencie pobrany z Internetu i zainstalowany.
SelCamNet powinien być zainstalowany w domyślnym katalogu.

Jeżeli musisz zmienić katalog, po zakończeniu należy uruchomić z katalogu instalacji wszystkie programy z rozszerzeniem .exe, z wyjątkiem SelCamNetPanel.exe.
Pojawi się komunikat "Brak licencji". Kliknij "OK". Program (moduł kamery) w tym momencie zarejestruje się w systemie.

Po instalacji należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje dla Microsoft .NET Framework.
Jeżeli są, trzeba je zainstalować.

Przed uruchomieniem programu (SelCamNetPanel.exe) należy podłączyć klucz licencyjny do wolnego gniazda USB.
Windows upomni się o sterowniki, należy wskazać te z instalki programu.

Wszystkie programy wykonywalne (*.exe) z katalogu SelCamNet powinny być odblokowane na Firewall'u jeszcze przed pierwszym uruchomieniem programu. Najlepiej dodać je wcześniej do listy wyjątków.

Jeżeli Firewall zablokuje komunikację pomiędzy Panelem i modułami kamer przy pierwszym uruchomieniu, konieczne będzie przeładowanie komputera.

Program jest gotowy do instalacji kamer.

Po zainstalowaniu pierwszej kamery pojawi się katalog - Moje Dokumenty\SelCamNetData\Kamery - domyślny katalog rejestracji obrazu z kamer. W trakcie instalacji kamery możesz go zmienić na inny. Katalog rejestracji powinien być udostępniony w sieci lokalnej (może być na koncie "Gość") z dostępem tylko do odczytu.
Umożliwi to programowi klienta dostęp do szybkiego przeglądania zapisów przez sieć.

Katalogi rejestracji oraz zbiory *.blk i *.i powinny być wyłączone ze sprawdzania przez programy antywirusowe.
Dotyczy to automatycznego skanowania systemu i kontroli on-line zapisywanych i czytanych plików.
Pliki *.blk zawierają zapisany obraz z kamer, *.i to zbiory indeksowe plików *.blk.
Zwiększy to wydajność programu i zapobiegnie problemom z blokowaniem dostępu do zbiorów.
Można oczywiście włączyć skanowanie "z ręki" i wypadku problemów przeładować komputer.
Powinno to być robione przez operatora, nie automatycznie.

Komputer powinien być aktualizowany, ale zalecane jest automatyczne pobieranie aktualizacji i instalacja ręczna przez operatora.

Na komputerze głównym można również zainstalować program klienta. Będzie można korzystać z przeglądania synchronicznego z wielu kamer i archiwizacji zapisów na tym stanowisku.

Designed with Mobirise page builder